Privacy

Om haar achterban op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt Stichting Oude Groninger Kerken persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring kerkensites

augustus 2020